Seminarii pentru Turismul alternativ


10 seminare de turism alternativ de o zi vor fi organizate în orașele mai mari din zona transfrontalieră de-a lungul Dunării cu 40 de participanți fiecare pentru a promova viitoarele evenimente și pentru a coordona planul de management al echipei de proiect pentru valorificarea turismului pe apă.

În cadrul seminariilor vor fi prezentate oportunitățile de dezvoltare a noului produs turistic – bărci cu dragon și virtuțile sale pentru organizarea de evenimente de team building și atracții turistice. Părțile interesate vor fi invitate să colaboreze cu beneficiarii pentru popularizarea evenimentelor cu barca dragonilor organizate în cadrul proiectului, pentru a oferi informații cetățenilor și organizațiilor interesate, iar în viitor, după încheierea proiectului, să coopereze cu beneficiarii pentru continuarea organizării unor evenimente similare .