Beneficiari


Beneficiar Lider – ARDBC-Vidi

ARDBC-Vidin este un ONG creat în 1997 pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor private, producătorilor agricoli, ONG-urilor și municipalităților din regiunea Vidin. Încă de când ARDBC – Vidin a implementat mai mult de 40 de proiecte, finanțate prin fonduri de pre-accesare și programe operaționale.
Organizația realizează în mod continuu următoarele activități principale: oferă servicii de incubare a afacerilor; organizează cursuri de formare pentru competențe informatice și lingvistice, precum și cursuri de formare profesională, oferă servicii de afaceri. Implementează activitățile și inițiativele proiectului legate de dezvoltarea regiunii, promovând mobilitatea persoanelor din zona transfrontalieră, construind o rețea de biciclete electrice și creând produse turistice pentru utilizarea patrimoniului natural și a siturilor culturale.

 •     web: www.bcvidin.org
 •     email: office@bcvidin.org
 •     telefon: 00359 94 600017
 •     adresa: str. Hristo Botev nr. 77, Vidin, Bulgaria


Beneficiar 2: LEASME Calafat

    Asociația patronală locală pentru întreprinderile mici și mijlocii (LEASME) Calafat are ca obiectiv:
    Promovarea oportunităților de dezvoltare a zonei Calafat; Cooperarea cu alte structuri naționale și europene din zona transfrontalieră; Reprezentarea, susținerea și apărarea, într-un mediu organizat, a intereselor IMM-urilor și ale agenților economici privați în interacțiunea acestora cu autoritățile publice locale, regionale și centrale;

 •     web: www.plimm.ro
 •     email: office@plimm.ro
 •     telefon: +40 251 231175 / +40 251 333046
 •     adresa: bd. T. Vladimirescu 26, Calafat, România


Beneficiar 3: Asociația „Consult-Group“

 Organizația non-Gorvernment „Consult Group“ operează în evenimente sportive și de turism, printre care: organizarea de competiții sportive, activități sportive de tineret și jocuri educaționale, activități de utilitate publică, știință și cultură, dezvoltarea și consolidarea valorilor spirituale; mediu, integrare socială și etnică

 •     email: consult2000@abv.bg
 •     telefon: +359 878 888 862
 •     adresa: Tsar Simeon Veliki 180, Vidin, Bulgaria