Author Archives: dra71_adm

симулатор Плевен

на 13.07.2019 на площада пред центъра за работа с деца, гр.Плевен ще се проведе събитие симулатор за гребане в драконови лодки, организирано в рамките на проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

семинар за алтернативен туризъм, Гюргево

На 08.07.2019 в конферентната зала на х-л Суд, Гюргево ще се проведе семинар за алтернативен туризъм, посветен на новия туристически продукт „ДРАКОНОВИ ЛОДКИ“. В рамките на семинара ще бъде представено закупеното оборудване и новия туристически продукт по проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

семинар за алтернативен туризъм в Турну Магуреле

На 06.07.2019 в р-т Роял Плас, Турну Магуреле ще се проведе семинар за алтернативен туризъм, посветен на новия туристически продукт „ДРАКОНОВИ ЛОДКИ“. В рамките на семинара ще бъде представено закупеното оборудване и новия туристически продукт по проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

Семинар за алтернативен туризъм, Дробета Турну Северин

на 02.07.2019 в х-л Континентал, Дробета Турну Северин  ще се проведе семинар за алтернативен туризъм, посветен на новия туристически продукт „ДРАКОНОВИ ЛОДКИ“. В рамките на семинара ще бъде представено закупеното оборудване и новия туристически продукт по проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

Симулатор в Турну Северин

на 03.07.2019 в, парк Траян, Дробета Турну Северин ще се проведе събитие симулатор за гребане в драконови лодки, организирано в рамките на проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

1 3 4 5 6 7