Monthly Archives: октомври 2020

Закриваща прес-конференция в Калафат

На 29.10.2020г в Дома на културата, Калафат, ще се проведе закриваща прес-конференция на проект „Драконови лодки“, организирана в рамките на проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

На прес-конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати и реализирани събития в рамките на проекта проекта, както и изготвените промоционални материали и филм. Очакваме Ви!Закриваща прес-конференция на проекта

От 11ч. на 09.10.2020г в семинарната зала на хотел Нептун, гр.Видин, ще се проведе закриваща прес-конференция на проект „Драконови лодки“, организирана в рамките на проект „Драконови лодки“, код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

На прес-конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати и реализирани събития в рамките на проекта проекта, както и изготвените промоционални материали и филм. Очакваме Ви!