Събития с драконови тренажори


В 6 града от трансграничния район без директен достъп до Дунав като наприме

     Враца, Плевен, Велико Търново

     Крайова, Дробета Турну Северин, Кълъра

/ 3 в България и 3 в Румъния / ще бъдат организирани симулационни събития по гребане с помощта на драконов тренажор, което ще повиши любопитството на хората към водните спортове и ще насърчи хората да се опитат да погребат в симулатора за известно време