Събития


През летния период на 2019 г. в трансграничния регион на Румъния и България ще бъдат организирани следните събития:

  •      1 триатлон на лодката на дракона;
  •      10 семинара за алтернативен туризъм;
  •      10 фестивали за драконови лодки в дунавските градове;
  •      2 мини маратона за лодки дракон;
  •      6 състезателни събития за гребане;