Промоция

Можете да гледате филма за драконовите лодки, заснет по проекта тук


https://www.youtube.com/watch?v=8GW-yBr7Kb4&feature=youtu.be