Нашите драконови лодки

Нашите драконови лодки са в процес на доставка. Те ще изглеждат така:

драконова лодка (20+2)20 човека (+2)
дължина на лодката:12.49 m
Тегло на лодката: до 250 kg