Финансираща програма


Програмата Interreg V-A Румъния-България е програма, финансирана от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие-ЕФРР).

Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.

Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро ЕФРР).

Проектите са финансирани: 85% ЕФРР, 13% държавен (Румъния и България) и 2% собствен принос.

Средствата се разпределят в 6 направления (приоритетни оси):

1. Добре свързан регион (96,450,936 евро)
2. Зелен регион (63,454,564 евро)
3. Безопасен регион (48,225,468 евро)
4. Квалифициран и приобщаващ регион (17 767 279 евро) \ t
5. Ефективен регион (12 690 913)
6. Техническа помощ (19,914,966)

Допустимата зона на програмата:
Румъния – седем окръга: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;
България – осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.