Бенефициенти


Водещ бенефициент – АРРБЦ-Видин

АРРБЦ-Видин е неправителствена организация, създадена през 1997 г. за подпомагане развитието на частния бизнес, земеделските производители, неправителствените организации и общините в област Видин. От създаването си досега АРРБЦ-Видин е реализирал повече от 40 проекта, финансирани със средства на ЕС.
Организацията изпълнява следните основни дейности: предоставяне на услуги за бизнес инкубиране; организира обучения за компютърни и езикови умения, както и професионални обучения, предоставя бизнес услуги. Осъществява проекти и инициативи, свързани с развитието на региона, насърчаване на мобилността на хората в трансграничния регион, изграждане на мрежа от електрически велосипеди и създаване на туристически продукти за ползване на природно наследство и културни обекти.

 •     web: www.bcvidin.org
 •     имейл: office@bcvidin.org
 •     телефон: 00359 94 600017
 •     адрес: ул. Христо Ботев 77, Видин, България


Бенефициент 2: LEASME Калафа

    Асоциация на местните работодатели за малки и средни предприятия (LEASME) Калафат има за цел:
    Насърчаване на възможностите за развитие на района на Калафат; Сътрудничество с други национални и европейски структури от трансграничния регион; Представляване, поддържане и защита, в организирана среда на интересите на МСП и всички частни икономически агенти при взаимодействието им с местните, регионалните и централните публични органи

 •     web: www.plimm.ro
 •     имейл: office@plimm.ro
 •     телефон: +40 251 231175 / +40 251 333046
 •     адрес: бул. Т. Владимиреску 26, Калафат, Румъния


Бенефициент 3: Асоциация „Консулт груп

Неправителствената организация „Консулт Груп” осъществява спортни и туристически мероприятия: организиране на спортни състезания, младежки спортни занимания и образователни игри, общественополезни дейности, наука и култура, развитие и укрепване на духовни ценности, подпомагане на нуждаещите се, защита на правата на човека социална и етническа интеграция

 •     email: consult2000@abv.bg
 •     тел .: +359 878 888 862
 •     адрес: Цар Симеон Велики 180, Видин, България